Phương thức thanh toán ghi số Open Account

25-11-2019
Phương thức thanh toán ghi sổ là phương thức thanh toán sau khi nhà xuất khẩu hoàn thành giao hàng thì ghi nợ tài khoản cho bên nhập khẩu vào một cuốn sổ theo dõi và việc thanh toán các khoản nợ này được thực hiện thông thường theo định kì như đã thỏa thuận.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN D/P

22-11-2019
Thanh toán nhờ thu là một trong những phương thức thanh toán được vận dụng khá nhiều trong thanh toán hàng hóa giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thanh toán kèm chứng từ là một phương thức nằm trong thanh toán nhờ thu. Vậy thanh toán nhờ thu kèm chứng từ và phương thức D/P trong nhờ thu kèm chứng từ là gì và có ý nghĩa như thế nào? Có tiện ích như thế nào với nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu. Quy trình làm thanh toán ra sao? Bạn có thể tham khảo nội dung này qua bài viết chi tiết dưới đây.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN D/A

22-11-2019
Thanh toán nhờ thu là một trong những phương thức thanh toán được vận dụng khá nhiều trong thanh toán hàng hóa giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thanh toán kèm chứng từ là một loại nằm trong thanh toán nhờ thu. Vậy thanh toán nhờ thu kèm chứng từ và phương thức D/A trong nhờ thu kèm chứng từ là gì và có ý nghĩa như thế nào? Có tiện ích như thế nào với nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu. Quy trình làm thanh toán ra sao? Bạn có thể tham khảo nội dung này qua bài viết chi tiết dưới đây.

ĐIỆN CHUYỂN TIỀN LÀ GÌ? QUI TRÌNH ĐIỆN CHUYỂN TIỀN

22-11-2019
Trong kinh doanh ngày nay, thanh toán quốc tế đang ngày trở nên phổ biến. Những phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt đã dần được thay thế bằng những phương thức thanh toán hiện đại hơn, nhanh chóng hơn. Thanh toán điện chuyển tiền là một trong những phương thức rất hữu dụng và phổ biến.

Incoterms®2020 và những thay đổi so với phiên bản Incoterms®2010

21-11-2019
Mới đây, ICC đã ban hành phiên bản Incoterms 2020 sẽ có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2020. Những thay đổi chủa Incoterms luôn luôn là sự quan tâm của các nhà xuất nhập khẩu.

Cách thức mở L/C và luật áp dụng trong L/C

20-11-2019
Thanh toán LC, hay phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến trong thương mại quốc tế. Nó đảm bảo tương đối hài hòa lợi ích và sự an toàn cho cả bên mua và bên bán. Ở bài viết này, tôi sẽ phân tích cụ thể về cách thức mở một L/C và các nguồn luật áp dụng trong L/C.

Cách thức đọc hiểu nội dung một L/C

20-11-2019
Thanh toán bằng L/C là một trong những phương thức thanh toán quốc tế được ưa chuộng nhất hiện nay, tuy nhiên việc sử dụng phương thức thanh toán này khá phức tạp. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ về các nội dung và các khoản mục cần thiết của L/C. Ở bài viết này, tôi sẽ phân tích cụ thể về cách thức đọc hiểu một L/C để bạn tìm hiểu.

Bộ chứng từ cần có trong L/C

20-11-2019
Thanh toán LC, hay phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến trong thương mại quốc tế. Nó đảm bảo tương đối hài hòa lợi ích và sự an toàn cho cả bên mua và bên bán. Vậy bộ chứng từ để làm thanh toán trong L/C gồm những gì? Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé!

NỘI DUNG VÀ QUI TRÌNH THANH TOÁN L/C

20-11-2019
Thanh toán bằng L/C là một trong những phương thức thanh toán quốc tế được ưa chuộng nhất hiện nay, tuy nhiên việc sử dụng phương thức thanh toán này khá phức tạp. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ nội dung L/C và quy trình thanh toán bằng L/C. Ở bài viết này, tôi sẽ phân tích cụ thể về nội dung LC và quy trình thanh toán bằng LC để bạn tìm hiểu.

CÁC ĐIỀU KHOẢN NHÓM C TRONG INCOTERMS 2010

19-11-2019
Incoterms ( International Commercial Terms)quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của bên bán và bên mua trong giao dịch hợp đồng thương mại quốc tế. Trong bài viết này, mình sẽ đi sâu vào phân tích chi tiết các điều khoản nhóm C.