Bộ chứng từ cần có trong L/C

Đăng ngày: 20-11-2019

Thanh toán LC, hay phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến trong thương mại quốc tế. Nó đảm bảo tương đối hài hòa lợi ích và sự an toàn cho cả bên mua và bên bán. Vậy bộ chứng từ để làm thanh toán trong L/C gồm những gì? Sau đây chúng ta cùng đi tim hiểu nhé!

Sau khi bên nhà xuất khẩu nhận được L/C thông báo, họ sẽ tiến hành làm hàng hóa, khi hàng hóa lên tàu, họ sẽ gửi 1 bộ chứng từ bản gốc (Original) về cho NH nhập khẩu, đồng thời gửi thêm 1 bộ copy về cho người nhập khẩu (nếu có yêu cầu) bằng dịch vụ cung cấp vận chuyển bưu kiện quốc tế. Các chứng từ gồm có:

1. Bill of Lading (Vận đơn đường biển) Có 5 loại:

 •  Straight bill of lading

 •  Order bill of lading

 •  Bearer bill of lading

 •  Surrender bill of lading

 •  Air waybill

2.  Invoice (Proforma Invoice hoặc Commercial Invoice): Hóa đơn

 •  Proforma Invoice (Hoá đơn chiếu lệ)
 • Commercial Invoice (Hoá đơn thương mại)                                                                                                                                     

3. Packing List (Bảng kê danh sách hàng hoá đóng thùng chi tiết) có 3 mẫu

 • Packing List Sample 01

 • Packing List Sample 02

 • Packing List Sample 03

4. Certificate of Origin (Giấy chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc)

5.  Insurance Certificate (Chứng từ bảo hiểm lô hàng)

6.  Shipping Documents(Chứng từ giao hàng)

7.  Other Documents (if any) (Các chứng từ khác (nếu có)

 • Fumigation Certificate (Giấy chứng nhận hàng hoá đã xông khói)
 • Phytosanitary Certificate (Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật)
 • Booking Note (Giấy lưu cước phí)
 • Bill of Lading Terms and Conditions (Các điều khoản của Vận đơn đường biển)
 • Export Clearance Form (Tờ kê khai hàng hoá xuất khẩu)
 • Import Clearance Form (Tờ kê khai hàng hoá nhập khẩu)
 • Sale contract (Hợp đồng mua bán hàng hóa)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết !