Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy

29-11-2019
Giấy chứng nhận xuất xứ là một chứng từ vô cùng quan trọng trong xuất nhập khẩu. Đó là căn cứ để xác định hàng hóa có thuộc diện được áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt hay không. Có hai tiêu chi xác định xuất xứ hàng hóa là hàng hóa có xuất xứ thuần tùy và hàng hóa có xuất xứ không thuần túy. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy chiếm tối đa các sản phẩm nhập khẩu trên thị trường hiện nay.

Hàng hóa có xuất xứ thuần túy

29-11-2019
Giấy chứng nhận xuất xứ là một chứng từ vô cùng quan trọng trong xuất nhập khẩu. Đó là căn cứ để xác định hàng hóa có thuộc diện được áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt hay không.

Các mẫu c/o có ưu đãi và C/O không có ưu đãi

29-11-2019
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) là một tài liệu thương mại quốc tế quan trọng xác nhận rằng hàng hóa trong một lô hàng xuất khẩu hoàn toàn được sản xuất, chế biến tại một quốc gia cụ thể hay không.

Các loại C/O

29-11-2019
Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là văn bản thuộc tổ chức có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên những qui định và yêu cầu liên quan về xuất xứ chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. C/O có nhiều form và loại khác nhau. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về các loại C/O nhé!

BỘ HỒ SƠ XIN CẤP C/O

29-11-2019
Giấy chứng nhận xuất xứ là một chứng từ vô cùng quan trọng trong xuất nhập khẩu. Đó là căn cứ để xác định hàng hóa có thuộc diện được áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt hay không.

CÁC CHỨNG TỪ ĐẶC BIỆT TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

28-11-2019
Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế là yếu tố rất quan trọng trong một giao dịch thương mại quốc tế. Ngoài những chứng từ thông dụng như hợp đồng thương mại, packing list, hóa đơn thương mại,… chúng ta còn có những chứng từ đặc biệt hơn. Vậy những chứng từ đó là gì? Nội dung của những chứng từ đó như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

28-11-2019
Trong xuất nhập khẩu hàng hóa ngoài việc chuẩn bị giao nhận hàng hóa với số lượng lớn và theo các điều kiện thương mại quốc tế, chúng ta còn cần phải quan tâm đến bộ chứng từ xuất nhập khẩu lô hàng. Vậy bộ chứng từ xuất nhập khẩu gồm những gì? Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé!

Phương thức thanh toán nhờ thu trơn

25-11-2019
Thanh toán nhờ thu trơn là một loại nằm trong thanh toán nhờ thu. Vậy thanh toán nhờ thu và nhờ thu trơn là gì và có ý nghĩa như thế nào? Có tiện ích như thế nào với nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu? Quy trình làm thanh toán nhờ thu trơn ra sao? Bạn có thể tham khảo nội dung này qua bài viết chi tiết dưới đây.

So sánh D/P và D/A

25-11-2019
Trong thanh toán quốc tế phương thức nhờ thu kèm chứng từ ngày càng trở nên phổ biến. Phương thức trả tiền giao chứng từ và chấp nhận trả tiền giao chứng từ trong phương thức nhờ thu có gì giống và khác nhau? Phân biệt hai phương thức này như thế nào sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu!

Phương thức thanh toán CAD, ủy thác AP

25-11-2019
Ngày nay bên cạnh các phương thức thanh toán phổ biến như tín dụng chứng từ, nhờ thu trơn và nhờ thu không có chứng từ còn có các phương thức ít phổ biến hơn như CAD, ủy thác A/P và bảo lãnh tín dụng dự phòng. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu những phương thức thanh toán này nhé!