QUI TRÌNH NHẬP KHẨU ĐẬU TẰM ?

Đăng ngày: 06-01-2020

Mặt hàng đậu tằm khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng hàng hóa phải kiểm dịch thực vật trước khi thông quan. Ngoài ra, tùy thuộc mục đích nhập khẩu thì mặt hàng đặu tằm còn thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng (trường hợp nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi) hoặc thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi thông quan - trường hợp nhập khẩu làm thực phẩm (đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Về nguyên tắc, trước hết phải kiểm tra việc tuân thủ quy định về chính sách quản lý nhập khẩu để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện được nhập khẩu. Việc áp dụng chính sách thuế GTGT cần phải đảm bảo áp dụng đồng bộ với chính sách quản lý hàng nhập khẩu.

I. THỊ TRƯỜNG ĐẬU TẰM THẾ GIỚI

Hiện tại, Trung Quốc đại diện cho nhà sản xuất đậu fava lớn nhất chiếm hơn một phần ba sản lượng toàn cầu. Theo sau là Ethiopia, Úc, Pháp, Morocco, Ai Cập, Anh, Đức, Peru và Ý.

Úc đại diện cho nhà xuất khẩu lớn nhất chiếm hơn 40% tổng khối lượng xuất khẩu toàn cầu. Tiếp theo là Úc, Pháp, Anh, Ethiopia, Hoa Kỳ, Ai Cập, Trung Quốc, Canada, Litva

Theo số liệu năm 2018, Australia đứng đầu về tổng giá trị xuất khẩu đậu tằm là 132,28 triệu USD, với sản lượng là 251,66 nghìn mét tấn. Đứng thứ hai là Lithuania với giá trị xuất khẩu là 107,16 triệu USD, sản lượng là 201,89 nghìn mét tấn.

Trong số các nước nhập khẩu hàng đầu, Ai Cập đại diện cho nhà nhập khẩu đậu fava lớn nhất, chiếm khoảng 70% tổng khối lượng nhập khẩu toàn cầu. Theo sau là Ai Cập, Ả Rập Saudi, Sudan, Na Uy, Canada, Indonesia, Tây Ban Nha, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Pháp và Ý.

Mức thuế nhập khẩu của đậu tằm của các nước về Việt Nam:

 • Australia (C/O form AANZ): 0%
 • Trung Quốc (C/O form E): 0%
 • Pháp (C/O form A): 20%
 • Anh (C/O form A): 20%
 • Ethiopia ( C/O form B): 30%
 • Hoa Kỳ (C/O form B): 30%
 • Ai Cập ( C/O Form A): 20%
 • Canada (C/O Form A): 20%
 • Litva (C/O Form A): 20%

II. Kiểm dịch thực vật và Kiểm tra chất lượng

a. Kiểm dịch thực vật nhập khẩu

– Truyền dữ liệu online lên cổng thông tin một cửa quốc gia

– Đơn đăng ký + bộ hồ sơ cứng

– Lấy mẫu kiểm dịch và ra kết quả

 b. Kiểm tra chất lượng 

– Đăng ký online cổng thông tin 1 cửa quốc gia

– Chờ duyệt đơn đăng ký kiểm tra chất lượng

– Đăng ký lấy mẫu kiểm tra chất lượng

– Ra kết quả

III. Mã HS của đậu tằm

071350

- Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

- Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

07135010

- - Phù hợp để gieo trồng

- - Suitable for sowing

07135090

- - Loại khác

- - Other

 

IV. Thuế

Theo Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ

 • Mặt hàng đậu tằm để gieo trồng có mã HS là 07135010 có thuế nhập khẩu thông thường là 5%, thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%, thuế VAT là 5%.
 • Mặt hàng đậu tằm không dùng để gieo trồng có mã HS là 07135090 có thuế nhập khẩu ưu đãi là 20%, với hiệp định AJCAP (Hiệp định thương mại của Việt Nam- Nhật Bản trong khối ASEAN) là 8%, với hiệp định VJEPA (Hiệp định thương mại của Việt Nam- Nhật Bản) là 9%, Hiệp định VCFTA ( Việt Nam- Chi Lê) là 5%, hiệp định VNEAEU (Hiệp định Việt Nam – Liên Minh kinh tế Á Âu) là 1,7%, Thuế VAT là 5%

V. Bộ hồ sơ hải quan

 • Tờ khai hải quan
 •  Commercial Invoice
 •  Bill of Lading
 •  Kết quả kiểm dịch thực vật
 • Kết quả kiểm tra chất lượng
 • CO nếu có

Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến bài viết !