Bộ chứng từ cần có trong L/C

20-11-2019
Thanh toán LC, hay phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến trong thương mại quốc tế. Nó đảm bảo tương đối hài hòa lợi ích và sự an toàn cho cả bên mua và bên bán. Vậy bộ chứng từ để làm thanh toán trong L/C gồm những gì? Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé!