Thanh lý lại thiết bị đã nhập theo hình thức miễn thuế nhập khẩu

Đăng ngày: 07-02-2020
Năm 2013 công ty em có nhập khẩu thiết bị theo hình thức được miễn thuế nhập khẩu (nhập đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng). Đến nay công ty muốn thanh lý lại thiết bị nói trên thì công ty em có phải nộp bổ sung lại thuế nhập khẩu hay không?

Trả lời:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư nhưng có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì trước khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế trên tờ khai hải quan mới theo quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP; Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Theo Khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP: "Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu"

(Tham khảo: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-08-2015-ND-CP-thi-hanh-Luat-Hai-quan-ve-thu-tuc-kiem-tra-giam-sat-kiem-soat-hai-quan-263815.aspx )

Như vậy, công ty bạn muốn thanh lý lại số thiết bị nói trên thì phải khai tờ khai hải quan mới và nộp các loại thuế theo như trên tờ khai hải quan mới.

Công ty Funny Group, tự hào là nhà cung cấp nông sản sạch nhập khẩu với nhiều năm kinh nghiệm. Ngoài ra, công ty cũng cung cấp các dịch vụ xuất nhập khẩu như: tìm kiếm nguồn hàng, tư vấn và nhận ủy thác xuất nhập khẩu. Đảm bảo cung cấp chất lượng tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất.

Địa chỉ: Số 90, ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 090.325.6767 - 0981.167.167

Email: proper.funnygroup@gmail.com