So sánh D/P và D/A

25-11-2019
Trong thanh toán quốc tế phương thức nhờ thu kèm chứng từ ngày càng trở nên phổ biến. Phương thức trả tiền giao chứng từ và chấp nhận trả tiền giao chứng từ trong phương thức nhờ thu có gì giống và khác nhau? Phân biệt hai phương thức này như thế nào sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu!

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN D/A

22-11-2019
Thanh toán nhờ thu là một trong những phương thức thanh toán được vận dụng khá nhiều trong thanh toán hàng hóa giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thanh toán kèm chứng từ là một loại nằm trong thanh toán nhờ thu. Vậy thanh toán nhờ thu kèm chứng từ và phương thức D/A trong nhờ thu kèm chứng từ là gì và có ý nghĩa như thế nào? Có tiện ích như thế nào với nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu. Quy trình làm thanh toán ra sao? Bạn có thể tham khảo nội dung này qua bài viết chi tiết dưới đây.

Phương thức thanh toán D/A rủi ro hơn D/P đối với nhà xuất khẩu?

14-11-2019
Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ (D/A) được nhận định là gây ra nhiều rủi ro cho nhà xuất khẩu hơn so với phương thức nhờ thu thanh toán giao chứng từ (D/P).