BỘ HỒ SƠ XIN CẤP C/O

29-11-2019
Giấy chứng nhận xuất xứ là một chứng từ vô cùng quan trọng trong xuất nhập khẩu. Đó là căn cứ để xác định hàng hóa có thuộc diện được áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt hay không.

C/O giáp lưng và điều kiện xin cấp C/O giáp lưng

18-11-2019
Trong thực tiễn thương mại cho thấy hàng hóa không chỉ được xuất khẩu trực tiếp tới nước nhập khẩu cuối cùng (nơi tiêu thụ hàng hóa) mà có thể được xuất khẩu qua các nước trung gian. Do đó, bên cạnh C/O trực tiếp còn có thêm C/O giáp lưng (Back to Back C/O).

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O là gì?

18-11-2019
Với những người làm xuất nhập khẩu, C/O chắc chắn không có gì xa lạ. Đây là một loại chứng từ không bắt buộc, nhưng rất cần thiết nếu nhà nhập khẩu muốn nhận ưu đãi thuế.