Phân biệt vận đơn đích danh, vận đơn vô danh và vận đơn theo lệnh

16-11-2019
Vận đơn là chứng từ không thể thiếu trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Bài viết này sẽ phân biệt 3 loại vận đơn đó là: vận đơn đích danh, vô danh và theo lệnh.