Phân biệt Master Bill và House Bill

18-11-2019
Master Bill và House Bill là hai loại vận đơn được sử dụng rất phổ biến. 2 loại vận đơn này có sự đối nghịch nhau về phần nội dung. Bài viết sẽ phân tích sự khác biệt của chúng.