ĐIỀU KHOẢN GIAO HÀNG, THANH TOÁN VÀ CHỨNG TỪ TRONG HỢP ĐỒNG TMQT

29-11-2019
Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập các nền kinh tế hiện nay, ngày xuất hiện càng nhiều các cuộc giao thương mua bán hàng hóa xuyên quốc gia. Vì vậy hợp đồng có vai trò vô cùng quan trọng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Hợp đồng TMQT là gì? Điều khoản giao hàng, thanh toán và chứng từ thanh toán trong Hợp đồng TMQT nhé!