Incoterms®2020 và những thay đổi so với phiên bản Incoterms®2010

21-11-2019
Mới đây, ICC đã ban hành phiên bản Incoterms 2020 sẽ có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2020. Những thay đổi chủa Incoterms luôn luôn là sự quan tâm của các nhà xuất nhập khẩu.