EXW dần chiếm lĩnh trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà nhập khẩu

13-11-2019
EXW dần trở thành điều kiện giao hàng được nhà nhập khẩu ưu tiên sử dụng hiện nay. Bởi khi nhà nhập khẩu trực tiếp thực hiện mọi công việc, sẽ chủ động trong cả thời gian và chi phí...