CÁC ĐIỀU KHOẢN TÙY Ý TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

29-11-2019
Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập các nền kinh tế hiện nay, các cuộc giao thương mua bán hàng hóa xuyên quốc gia xuất hiện ngày càng nhiều. Vì vậy hợp đồng có vai trò vô cùng quan trọng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Trong bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu về hợp đồng thương mại quốc tế là gì? Và các điều khoản tùy ý trong hợp đồng thương mại quốc tế nhé!