Commercial Invoice - Hóa đơn thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu

16-11-2019
Trong bất cứ hoạt động mua bán nào, hóa đơn cũng là một chứng từ quan trọng. Đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vậy hóa đơn là gì và nội dung của hóa đơn như thế nào, bài viết này sẽ phân tích những nội dung cơ bản của nó.