Commercial Invoice - Hóa đơn thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu

Đăng ngày: 16-11-2019

Trong bất cứ hoạt động mua bán nào, hóa đơn cũng là một chứng từ quan trọng. Đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hóa đơn chỉ ra số tiền nhà nhập khẩu phải thanh toán và là chứng từ bắt buộc trong mua - bán hàng hóa quốc tế. Vậy hóa đơn là gì và nội dung của hóa đơn như thế nào, bài viết này sẽ phân tích những nội dung cơ bản của nó.

Hóa đơn thương mại là gì?

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) là loại chứng từ cơ bản của công tác thanh toán và do người bán hàng thảo ra để yêu cầu người mua phải trả số tiền hàng đã được ghi trên hóa đơn. Hóa đơn thương mại ghi rõ đặc điểm hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị của hàng hóa, điều kiện cơ sở giao hàng.

Đây là một loại chứng từ quan trọng rất cần thiết khi vận chuyển hàng hóa quốc tế và được sử dụng trong thương mại toàn cầu. Commercial Invoice không chỉ là một bản hóa đơn mà được coi như một bản chi tiết của hàng hóa.

Vai trò của hóa đơn thương mại:

-          Là chứng từ không thể thiếu trong mua bán hàng hóa quốc tế.

-          Là một trong những chứng từ quan trọng để xác lập việc thanh toán với đối tác.

-          Là căn cứ quan trọng để xác định giá trị hải quan của hàng hóa để tính thuế nhập khẩu.

Mục đích của hóa đơn thương mại: Mục đích chính của hóa đơn thương mại là để làm chứng từ thanh toán. Liên quan đến số tiền phải thanh toán nên hóa đơn thương mại luôn đòi hỏi tính chính xác và phải thể hiện một cách rõ ràng, đặc biệt là các thông tin như: số tiền cần thanh toán, kèm theo những nội dung khác về hàng hóa, số lượng, điều kiện thanh toán…

Nội dung của hóa đơn:

Mỗi một hóa đơn thương mại có các điều khoản khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm và yêu cầu mà bên bán hàng đề ra. Tuy vậy, các bản hóa đơn thương mại đều có các nội dung chính sau:

-          Số hóa đơn thương mại và ngày tháng phát hành.

-          Thông tin người mua, người bán hàng hóa: tên, địa chỉ, mã số thuế…

-          Thông tin hàng hóa: tên, số lượng, đơn giá, tổng giá trị hợp đồng, quy cách, ký hiệu mã…

-          Ngày gửi hàng.

-          Tên tàu, thuyền, số chuyến.

-          Ngày rời cảng, ngày dự kiến hàng đến.

-          Địa chỉ cảng đi, cảng đến.

-          Điều kiện giao hàng.

-          Điều kiện và điều khoản thanh toán.

Một hóa đơn thương mại thường sẽ có những nội dung chính như trên đây. Bất kỳ hóa đơn nào cũng được lập ra bởi người bán, với hóa đơn trong xuất nhập khẩu cũng được lập bởi nhà xuất khẩu. Bài viết đã nêu ra những nội dung cơ bản của một hóa đơn thương mại, rất mong những thông tin này sẽ có ích với mọi người đang tìm hiểu về ngành xuất nhập khẩu.