Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

15-11-2019
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là một loại bảo hiểm đặc biệt, được sử dụng rất nhiều trong hoạt động xuất nhập khẩu. Để tránh nhầm lẫn và hiểu những thông tin về loại bảo hiểm này, chúng ta cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây!