Quy trình thanh toán L/C giáp lưng (Back to Back Letter of Credit)

13-11-2019
L/C là phương thức thanh toán quốc tế được sử dụng rất phổ biến. Trong đó, L/C giáp lưng có quy trình khá phức tạp gây nhiều hiểu nhầm cho người sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu về L/C giáp lưng ở bài viết dưới đây.