Hợp đồng thương mại quốc tế - Sales Contract

16-11-2019
Hợp đồng là loại chứng từ quan trọng trong bất cứ hoạt động giao dịch nào. Trong thương mại quốc tế cũng vậy, hợp đồng thương mại quốc tế là chứng từ quan trọng nhất.