Các Loại Phụ Phí Có Thể Phát Sinh Ở Cảng Xuất Nhập Khẩu✔

15-12-2019
Trong quá trình xuất nhập khẩu phát sinh vô vàn các phụ phí khác mà yêu cầu người mua hàng phải tính toán. Trong bài viết này, chúng ta cùng liệt kê cũng loại phí có thể phát sinh tại cảng xuất nhập khẩu.