Xóa bỏ hạn ngạch xuất khẩu gạo từ ngày 01/05/2020

Đăng ngày: 04-05-2020

"Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ và trực tuyến với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiều ngày 28/4, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về phương án điều hành xuất khẩu gạo từ tháng 5/2020, theo đó, từ 01/5/2020 cho hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc chỉ xuất khẩu gạo qua cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, đường hàng không)."

 Keyword đầu tiên có dấu

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới diễn ra rất phức tạp, đặc biệt vào cuối tháng 3, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước Thường trực Chính phủ quyết định tạm thời giãn tiến độ xuất khẩu gạo thông qua biện pháp quản lý bằng hạn ngạch từ ngày 11/04/2020 qua Quyết định số 1106/QĐ-BCT (Công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4/2020). Tuy nhiên cũng đã gây ra nhiều tranh cãi và bất cập trong quá trình thực hiện quyết định này. Xem tại đây!

Từ những bất cập như vậy, Bộ Công Thương có Văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo đề xuất phương án điều hành xuất khẩu gạo trong tháng 5 năm 2020 và thời gian tới nhằm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực, vừa duy trì được sản xuất và tăng trưởng kinh tế phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại nước ta đã được kiểm soát tốt như hiện nay. Theo Văn bản đề xuất dừng cơ chế điều hành xuất khẩu gạo quy định tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, cho phép hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Mới đây, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ và trực tuyến với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tất cả các ý kiến phát biểu đều ủng hộ, thống nhất cao đối với đề xuất của Bộ Công Thương; Lãnh đạo UBND các tỉnh có sản lượng lúa hàng năm lớn như: Long An, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp thể hiện sự đồng tình cao với phương án Bộ Công Thương đưa ra và cho đây là quyết định kịp thời.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, các ý kiến tham gia tại cuộc họp trình bày, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về phương án điều hành xuất khẩu gạo từ tháng 5/2020, theo đó, từ 01/5/2020 cho hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc chỉ xuất khẩu gạo qua cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, đường hàng không).

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho xuất khẩu gạo trong tháng 5, 6 và các tháng tiếp theo, bảo đảm quyền lợi cho người sản xuất và doanh nghiệp. Bộ Tài chính thực hiện mua đủ dự trữ quốc gia về gạo, tối thiểu tương đương 5% theo quy định  tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. Đồng thời, đề nghị 20 thương nhân xuất khẩu gạo lớn nhất ký thỏa thuận với ít nhất là 1 hệ thống siêu thị về việc bảo đảm cung cấp lượng dự trữ lưu thông 5% khi được yêu cầu. Trường hợp thương nhân không thực hiện, cho phép Bộ Công thương thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

Xem thêm: