Giá đỗ tương thế giới cán mốc trên 10USD/giạ, cao nhất trong gần 3 năm trở lại đây.

14-09-2020
Giá đỗ tương thế giới cán mốc trên 10USD/giạ, cao nhất trong gần 3 năm trở lại đây