VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN

Đăng ngày: 30-11-2019

Trong các giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, vận chuyển quốc tế là yếu tố không thể thiếu và vô cùng quan trọng. Nếu chọn đúng phương thức vận chuyển các công ty logistics sẽ tiết kiệm được chi phí, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu được rủi ro trong quá trình giao hàng. Vận đơn đường biến là hình thức phổ biến được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch quốc tế hiện nay. Chúng ta cùng đi tìm hiểu vận đơn là gì? Và các chức năng của vận đơn nhé !

I. Vận đơn đường biển là gì?

Vận đơn đường biển (B/L – Bill Of Lading) là một chứng từ vận tải hàng hoá do người chuyên chở, thuyền trưởng (đường biển) hoặc đại lý của hãng tàu (forwarder) ký phát cho chủ hàng sau khi tàu rời bến. Trong vận tải đường biển, vận đơn có chức năng quan trọng và tác dụng đến quá trình chuyển đổi chủ sở hữu hàng hoá. Vận đơn đường biển là chứng từ rất quan trọng, về nghiệp vụ giữa người gửi hàng với người vận tải, giữa người gửi hàng với người nhận hàng. Nó như là một bằng chứng về giao dịch hàng hóa, là bằng chứng có hợp đồng chuyên chở.

II. Cách thức để có vận đơn đường biển

Sau khi book tàu và làm thủ tục hải quan cho lô hàng thanh lý xong trước giờ closing time thì chúng ta cần gửi cho hãng tàu một chi tiết bill nhằm cung cấp cho hãng tàu biết thông tin về lô hàng. Sau đó hãng tàu sẽ làm một bản draft bill, rồi chúng ta sẽ có một thời gian xác nhận draft bill đã ok hay chưa, khi đã confirm ok thì lúc này hãng tàu chính thức mới cấp vận đơn đường biển cho chúng ta.

III. Chức năng của vận đơn đường biển

  • Vận đơn đường biển có 3 chức năng chính:

Vận đơn là bằng chứng xác nhận người chở hàng đã nhận chuyên chở lô hàng của bạn theo thông tin trên bill: Người nhận, người gởi, chủng loại, số lượng hàng hóa, tình trạng….

Vận đơn là giấy tờ có giá trị dùng để thanh toán, định đoạt tại ngân hàng. Vận đơn minh chứng cho quyền sở hữu hàng hóa do đó vận đơn gốc có thể mua bán được.

Vận đơn được xem là hợp đồng vận chuyển đã được ký. Trong thuê tàu chuyến thì người vận chuyển và chủ hàng phải ký kết trước hợp đồng. Tuy nhiên trong thuê tàu chợ (tàu container, hàng LCL) thì hãng tàu không có ký kết hợp đồng trước, mà hai bên chỉ có giấy xác nhận lưu cước (Booking note) sau khi hàng đã lên tàu cấp bill thì trách nhiệm mỗi bên mới bắt đầu.

  • Tác dụng của vận đơn

Vận đơn có rất nhiều tác dụng trong giao dịch ngoại thương. Sau đây là một số tác dụng chính:

– Vận đơn có tính pháp lý điều chỉnh mối quan hệ người chớ hàng, người xếp hàng và người nhận hàng.

– Vận đơn là căn cứ để khai hải quan, manifest. 

– Vận đơn xác nhận số lượng, chủng loại hàng người bán gởi cho người mua từ đó làm cơ sở để đóng thuế xuất nhập khẩu.

– Vận đơn là một trong những giấy tờ quan trọng trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu.

– Vận đơn có thể làm giấy tờ mua bán, chuyển nhượng…

IV. Nội dung vận đơn đường biển

– Shipper: Tên người gửi, địa chỉ, số điện thoại, fax, email…

– Consignee: Tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại, fax, email…

– Notify Party : Tên người nhận thông báo hàng đến, địa chỉ, số điện thoại, fax, email…

– Vessel/Voy.No : Tên tàu / Số chuyến

– Port of loading : Cảng load hàng

– Port of discharge: Cảng dỡ hàng

– Container no/ Seal no: Số container, số seal ( số chì)

– Description of goods: Mô tả hàng hóa, gross weight, net weight, số lượng cartons,

– Freight prepaid : Cước trả tại cảng load hàng

Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến bài viết !