NỘI DUNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Đăng ngày: 29-11-2019

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là văn bản thuộc tổ chức có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên những qui định và yêu cầu liên quan về xuất xứ chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

I. Hình thức cấp C/O

 • Văn bản giấy thông thường: có chữ kí và dấu đóng bằng tay

 • Chứng từ điện tử: là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử

II. Các tiêu chí tối thiểu trên C/O

Trên C/O phải thể hiện loại C/O như Form A, Form B, Form D,…

 1. Tên người XK, địa chỉ, quốc gia

 2. Tên người nhận hàng, địa chỉ, tên nước

 3. Số tham chiếu: Mỗi C/O có một số tham chiếu riêng

 4. Xuất xứ hàng hóa

 5. Số và ngày tháng hóa đơn thương mại

 6. Thông tin vận chuyển

 7. Mã HS

 8. Kí hiệu, số hiệu kiện hàng, mô tả hàng hóa

 9. Số lượng

 10. Tiêu chí xuất xứ

 11. Khai báo của người xuất khẩu

III.  Các mẫu Form C/O chủ yếu sử dụng hiện nay

FTAs

FORM

MÀU SẮC

ATIGA

D

TRẮNG, CHỮ XANH

ACFTA

E

MÀU BE

AJCEP

AJ

VÀNG NHẠT

AKFTA

AK

TRẮNG, CHỮ ĐEN

AIFTA

AI

TRẮNG, CHỮ TÍM

AANZFTA

AANZ

TRẮNG, CHỮ ĐEN

VJEPA

VJ/JV

XANH NHẠT

VCFTA

VC

TRẮNG

VKFTA

VK/KV

TRẮNG

EAVFTA

EAV

TRẮNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tự chứng nhận xuất xứ 

Tự chứng nhận xuất xứ là việc nhà sản xuất, nhà xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu hàng hóa tự khai báo xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu trên hóa đơn thương mại hoặc bất kì hóa đơn thương mại nào khác thay cho giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do tổ chức được chính phủ của nước xuất khẩu ủy quyền cấp.

CƠ CHẾ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ TRONG ASEAN

+ Bước đầu tự xây dựng dự án thí điểm

+ Cho phép nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ trên hóa đơn thương mại cho hàng hóa xuất khẩu

+ Nhà xuất khẩu đủ điều kiện là nhà xuất khẩu được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp phép đủ điều kiện được tự chứng nhận xuât xứ

Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến bài viết !