Thủ tục cho hàng Tạm Nhập - Tái Xuất

28-02-2020
Tạm nhập tái xuất là hình thức xuất nhập khẩu quan trọng của nhiều quốc gia. Tạm nhập tái xuất được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng để tối đa hóa và tận dụng những ưu điểm của nó. Vậy tạm nhập tái xuất là gì? Các hình thức tạm nhập tái xuất và quy trình?

THỦ TỤC XUẤT - NHẬP KHẨU MẶT HÀNG ‘HẠT MACCA’

12-12-2019
Nhu cầu về hạt macca ngày càng tăng, thị trường mua bán macca cũng phát triển rất mạnh mẽ. Vậy quy trình xuất nhập khẩu macca ra sao?