SO SÁNH FOB VÀ CIF

19-11-2019
Để hạn chế những bất đồng và thúc đẩy thương mại quốc tế, Phòng thương mại quốc tế (ICC) đã soạn thảo các “Điều kiện thương mại quốc tế (International Commerce Terms - INCOTERMS)”. Trong Incoterms có 2 điều khoản nếu chúng ta không nắm chắc thì sẽ rất dễ gây nhầm lẫn đó là FOB và CIF.