QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN

13-12-2019
Hiện nay, trong hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển bằng đường biển chiếm từ 70-80% trong các phương thức vận chuyển quốc tế. Trong bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu qui trình nhập khẩu hàng hóa bằng container nhé!