THỦ TỤC XUẤT - NHẬP KHẨU MẶT HÀNG ‘HẠT MACCA’

12-12-2019
Nhu cầu về hạt macca ngày càng tăng, thị trường mua bán macca cũng phát triển rất mạnh mẽ. Vậy quy trình xuất nhập khẩu macca ra sao?