EXW dần chiếm lĩnh trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà nhập khẩu

13-11-2019
EXW dần trở thành điều kiện giao hàng được nhà nhập khẩu ưu tiên sử dụng hiện nay. Bởi khi nhà nhập khẩu trực tiếp thực hiện mọi công việc, sẽ chủ động trong cả thời gian và chi phí...

Tổng quan về INCOTERMS® 2010

12-11-2019
Hiện nay, phiên bản INCOTERMS 2010 là phiên bản mới nhất đang được áp dụng. Phiên bản này đã khắc phục được nhiều nhược điểm của các phiên bản trước, và được sử dụng nhiều nhất hiện nay.