Chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O là gì?

18-11-2019
Với những người làm xuất nhập khẩu, C/O chắc chắn không có gì xa lạ. Đây là một loại chứng từ không bắt buộc, nhưng rất cần thiết nếu nhà nhập khẩu muốn nhận ưu đãi thuế.