ĐIỆN CHUYỂN TIỀN LÀ GÌ? QUI TRÌNH ĐIỆN CHUYỂN TIỀN

22-11-2019
Trong kinh doanh ngày nay, thanh toán quốc tế đang ngày trở nên phổ biến. Những phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt đã dần được thay thế bằng những phương thức thanh toán hiện đại hơn, nhanh chóng hơn. Thanh toán điện chuyển tiền là một trong những phương thức rất hữu dụng và phổ biến.