Các Loại Container Trong Vận Chuyển Hàng Hóa

15-12-2019
Khi vận chuyển hàng hóa, bạn phải lựa chọn loại và kích thước container phù hợp với loại hàng hóa của mình. Bài viết hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về các loại container thường gặp trong xuất nhập khẩu.