Commercial Invoice - Hóa đơn thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu

16-11-2019
Trong bất cứ hoạt động mua bán nào, hóa đơn cũng là một chứng từ quan trọng. Đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vậy hóa đơn là gì và nội dung của hóa đơn như thế nào, bài viết này sẽ phân tích những nội dung cơ bản của nó.

Vận đơn và những vấn đề liên quan

15-11-2019
Trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, có rất nhiều chứng từ được sử dụng. Trong đó, vận đơn là một trong những chứng từ không thể thiếu và quan trọng nhất, bởi vận đơn chính là chứng từ sở hữu hàng hóa.