C/O FORM E –CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ASEAN – TRUNG QUỐC

18-11-2019
CO form E là một trong những mẫu CO quan trọng và được sử dụng nhiều nhất bởi lẽ giữa Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN có mối quan hệ chặt chẽ về thương mại. Bài viết này tôi sẽ chia sẻ về CO form E và những vấn đề liên quan đến mẫu CO này.