Cách thức đọc hiểu nội dung một L/C

20-11-2019
Thanh toán bằng L/C là một trong những phương thức thanh toán quốc tế được ưa chuộng nhất hiện nay, tuy nhiên việc sử dụng phương thức thanh toán này khá phức tạp. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ về các nội dung và các khoản mục cần thiết của L/C. Ở bài viết này, tôi sẽ phân tích cụ thể về cách thức đọc hiểu một L/C để bạn tìm hiểu.