Bộ chứng từ hàng hóa xuất nhập khẩu

16-11-2019
Trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, bộ chứng từ có vai trò không thể thiếu trong nhiều thủ tục và công đoạn. Vậy, bộ chứng từ xuất nhập khẩu bao gồm những loại chứng từ nào. Cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.