Các trường hợp không phải mở tờ khai hải quan

13-03-2020
Mở tờ khai hải quan là bước quan trọng trong quy trình xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà doanh nghiệp chế xuất và đối tác được lựa chọn có thực hiện thủ tục hải quan hay không.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI NHẬP KHẨU ĐẬU TƯƠNG

04-12-2019
Đậu tương là mặt hàng được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam. Nguồn cung cấp đậu tương chủ yếu được nhập khẩu, tuy nhiên quy trình và thủ tục nhập khẩu khá phức tạp. Bài viết sẽ đưa ra những nội dung và thủ tục quan trọng để nhập khẩu mặt hàng này!