L/C chuyển nhượng được sử dụng khi nào? Và quy trình thanh toán L/C chuyển nhượng

13-11-2019
Trong các phương thức thanh toán quốc tế hiện nay, phương thức thanh toán bằng L/C được sử dụng phổ biến. Trong bài viết này sẽ giới thiệu về một loại L/C là L/C chuyển nhượng.