Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection) và quy trình thanh toán

Đăng ngày: 14-11-2019

Trong thương mại quốc tế, nhờ thu thực chất là quy trình ngân hàng thu hộ tiền từ người mua trả cho người bán. Nếu phân loại theo tính chất của bộ chứng từ thì nhờ thu được chia thành nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ. Phương thức thanh toán nhờ thu trơn không căn cứ vào chứng từ thương mại mà chỉ dựa vào chứng từ tài chính. Bài viết sẽ nêu và phân tích những nội dung, quy trình và những rủi ro trong phương thức nhờ thu phiếu trơn.

 

Trước hết, khái niệm nhờ thu phiếu trơn là gì?

Nhờ thu phiếu trơn là phương thức thanh toán, trong đó chứng từ nhờ thu chỉ bao gồm chứng từ tài chính, còn các chứng từ thương mại được gửi trực tiếp cho người nhập khẩu thông qua ngân hàng.

Trong đó,

Chứng từ tài chính bao gồm: hối phiếu, kỳ phiếu, séc, hoặc các phương tiện tương tự khác sử dụng trong việc chi trả, thanh toán tiền.

Chứng từ thương mại bao gồm: hóa đơn, chứng từ vận tải,...( các chứng từ không phải là chứng từ tài chính).

Quy trình nhờ thu phiếu trơn:

(1) Ký kết hợp đồng mua bán, trong đó có điều khoản thanh toán ghi áp dụng phương thức "nhờ thu phiếu trơn".

(2) Người ủy thác (nhà xuất khẩu) gửi hàng hóa và bộ chứng từ thương mại trực tiếp cho người trả tiền (nhà nhập khẩu).

(3) Nhà xuất khẩu gửi đơn yêu cầu nhờ thu cùng bộ chứng từ chứng tài chính cho ngân hàng nhờ thu (NHNT) để thu tiền từ nhà nhập khẩu.

(4) Nhân hàng nhờ thu lập và gửi lệnh nhờ thu cung chứng từ tài chính tới ngân hàng thu hộ (NHTH) để thu tiền từ nhà nhập khẩu.

(5) NHTH thông báo lệnh nhờ thu tới nhà nhập khẩu.

(6) Nhà nhập khẩu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.

(7) NHTH chuyển tiền nhờ thu, hoặc hối phiếu kỳ hạn đã chấp nhận cho NHNT.

(8) NHNT chuyển tiền nhờ thu, hoặc hối phiếu kỳ hạn đã chấp nhận cho nhà xuất khẩu.

Rủi ro trong phương thức nhờ thu phiếu trơn

Do việc trả tiền trong nhờ thu phiếu trơn không căn cứ vào chứng từ thương mại, mà chỉ dựa vào chứng từ tài chính, nên sẽ xuất hiện nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện thanh toán.

Trước hết là về phía nhà xuất khẩu. Rủi ro chủ yếu thuộc về nhà xuất khẩu:

– Nếu nhà nhập khẩu gặp bất cứ vấn đề về tài chính thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận tiền thanh toán của nhà xuất khẩu: nếu nhà nhập khẩu vỡ nợ hay năng lực về tài chính yếu kém thì việc thanh toán sẽ chậm trễ hoặc không thể nhận được tiền hàng.

– Nhà nhập khẩu chủ tâm lừa đảo, vẫn nhận hàng nhưng từ chối thanh toán hoặc từ chối chấp nhận thanh toán.

– Đến hạn thanh toán hối phiếu kỳ hạn nhưng nhà nhập khẩu không thể thanh toán hoặc không muốn thanh toán thì nhà xuất khẩu có thể kiện ra tòa nhưng chi phí rất tốn kém và không phải lúc nào cũng nhận được tiền.

Đối với nhà nhập khẩu:

– Lệnh nhờ thu có thể đến trước hàng hóa, nhà nhập khẩu phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán trước khi nhận được hàng, không thể đảm bảo được độ chính xác và chất lượng của hàng hóa.

– Hàng hóa có thể chưa được nhà xuất khẩu gửi đi....

Có thể thấy rủi ro của nhà xuất khẩu là rất lớn vì giữa việc nhận hàng và thanh toán của nhà nhập khẩu không có sự ràng buộc với nhau. Nhờ thu phiếu trơn chỉ được áp dụng trong trường hợp nhà nhập khẩu và xuất khẩu phải có quan hệ thật sự tin tưởng lẫn nhau. Nhà xuất khẩu phải có thiện chí giao hàng và nhà nhập khẩu phải có thiện chí thanh toán.

Trên đây là những nội dung cơ bản nhất về nhờ thu phiếu trơn mà một nhà xuất nhập khẩu cần nắm vững. Rất mong bài viết hữu ích với bạn đọc!!!