INCOTERMS là gì? Và những vấn đề liên quan về Incoterms

Đăng ngày: 13-11-2019

Hiện nay, thế giới đang thúc đẩy mạnh mẽ toàn cầu hóa và thương mại quốc tế, do đó lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa dần có vai trò quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế. Trong quá trình xuất nhập khẩu xảy ra rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết giữa các bên. Như vậy, rất cần một bộ quy tắc ứng xử trong thương mại quốc tế ra đời để giải quyết các vấn đề ấy. Từ đó, bộ quy tắc về các điều kiện thương mại quốc tế (INCOTERMS) ra đời đã tạo điều kiện cho các giao dịch thương mại quốc tế thuận lợi và trôi chảy hơn. Trong bài viết này sẽ nêu và giải thích về Incoterms, tóm tắt những điều kiện của Incoterms 2010, và những điều cần lưu ý khi sử dụng những điều kiện của Incoterms trong giao dịch ngoại thương.

Incoterms là gì?

 

Incoterms (International Commercial Terms) – bộ quy tắc về các điều kiện thương mại quốc tế. Incoterms giải thích các điều kiện thương mại để phân chia trách nhiệm (task), chi phí (cost) và rủi ro (risk) giữa người bán và người mua liên quan đến việc giao nhận hàng hóa.

Quá trình hình thành bộ quy tắc Incoterms:

Năm 1936 phòng thương mại quốc tế (ICC - International Chamber of Commerce) có trụ sở tại Paris, đã xây dựng điều kiện thương mại quốc tế Incoterms lần đầu tiên. Sau đó, do môi trường và điều kiện kinh doanh quốc tế thay đổi, bộ quy tắc cũng được hoàn thiện và đổi mới cho phù hợp. Incoterms đã được sửa đổi và bổ sung 7 lần vào các năm 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 và 2010.

Cho đến hiện nay đã có 8 phiên bản: INCOTERMS 1936, 1953, 1967,1976, 1980, 1990, 2000 và 2010.

Tính chất của Incoterms:

Incoterms không có tính phủ định: phiên bản sau không phủ định phiên bản trước. Người mua và người bán có thể thỏa thuận để lựa chọn điều kiện của phiên bản Incoterms phù hợp nhất với thỏa thuận giữa hai bên. Lưu ý khi dẫn chiếu bắt buộc phải ghi rõ phiên bản lựa chọn để tránh hiểu lầm giữa các bên liên quan

CẤU TRÚC TRÍCH DẪN QUY TẮC(Địa điểm), INCOTERMS (Ver)

Ví dụ: CIF(HAI PHONG), INCOTERMS(2010)

Địa điểm phải được thỏa thuận trước và có chỉ dẫn cụ thể. Chỉ dẫn càng cụ thể càng giảm thiểu rủi ro phát sinh.

Các điều kiện của Incoterms không có tính cố định: Người mua và người bán có thể dẫn chiếu điều kiện của phiên bản Incoterms được lựa chọn đồng thời có thể thêm bớt các điều khoản sao cho phù hợp với thỏa thuận mua bán giữa hai bên.

Mục đích của Incoterms:

Trước khi có Incoterms người mua và người bán phải mất rất nhiều thời gian để thoả thuận và thường xảy ra những tranh chấp, xung đột trong quá trình mua bán. Như vậy, Incoterms được thành lập nhằm mục đích giảm thiểu những tranh chấp phát sinh trong quá trình xuất và nhập khẩu hàng hóa, phân chia rõ trách nhiệm, chi phí, và rủi ro trong quá trình chuyển giao hàng từ người bán sang người mua.

Giới thiệu về INCOTERMS(2010):

Phiên bản Incoterms sau ra đời là sự hoàn thiện những thiếu xót, sự không phù hợp với thực tế của phiên bản trước. Phiên bản Incoterms 2010 là phiên bản mới nhất tính đến hiện tại, và có nhiều điểm khác biệt so với các phiên bản Incoterms trước.

- INCOTERMS 2010 thay đổi cách gọi các điều kiện (TERMS) thành các quy tắc (RULES) để giải thích các điều kiện thương mại.

- INCOTERMS 2010 có thể sử dụng trong cả giao dịch mại quốc tế lẫn nội địa.

- INCOTERMS 2010 bao gồm 11 quy tắc.

      Phân loại các quy tắc:

Phân loại theo phương thức vận tải:

   - Với mọi phương thức vận tải:

EXW – Giao tại xưởng

FCA – Giao cho người chuyên chở

CFT – Cước phí trả tới

CIF – Cước phí và bảo hiểm trả tới

DAT – Giao tại bến

DAP – Giao tại nơi đến

DDP – Giao hàng đã thông quan nhập khẩu.

   - Vận tải đường biển hoặc đường thủy nội địa:

FAS – Giao dọc mạn tàu

FOB – Giao hàng trên tàu

CFR – Tiền hàng và cước phí

CIF – Tiền hàng, cước phí và bảo hiểm

   - Phân loại theo quyền vận tải và nơi giao hàng:

Nhóm

Quyền vận tải

Nơi giao hàng

Quy tắc

E

Người mua

Cơ sở người bán

EXW

F

Người mua

Cơ sở người bán hoặc nơi xuất phát

FCA, FAS, FOB

C

Người bán

Nơi xuất phát

CPT, CIP, CFR, CIF

D

Người bán

Nơi đến

DAT, DAP, DDP


Incoterms ra đời đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho các hoạt động thương mại quốc tế. Nó giúp cho thỏa thuận ký kết hợ đồng giữa các bên được đơn gản và thuận tiện hơn. Bài viết này đã nêu ra Incoterms là gì và các vấn đề liên quan đến Incoterms. Rất mong bài viết này hữu ích với các bạn đang muốn tìm hiểu về Incoterms cũng như các kiến thức xuất nhập khẩu.