Đăng ký kiểm dịch thực vật cho hàng nông sản xuất khẩu

Đăng ngày: 07-12-2019

Nông sản là sản phẩm thế mạnh của nước ta với sự đa dạng và phong phú về loại và chất lượng. Do đó, nhiều doanh nghiệp tận dụng nguồn nông sản phong phú để xuất khẩu ra nước ngoài. Trong quy trình xuất khẩu nông sản có một bước vô cùng quan trọng đó là đăng ký kiểm dịch thực vật. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Bước 1. Đăng ký tài khoản chứng thư qua mạng:

Lên đăng ký tại phòng đăng ký tài khoản mới của cơ quan kiểm dịch thực vật (Chi cục Kiểm dịch thực vật) sẽ được phát 2 mẫu gồm: 

 • Mẫu thông tin đăng ký tài khoản;
 • Phiếu đăng ký kiểm dịch thực vật.

Về tạo tài khoản và làm theo 2 mẫu trên.

Bước 2. Đăng ký kiểm dịch thực vật:

Chủ sở hữu hàng hóa hoặc người được ủy quyền đăng ký kiểm dịch thực vất trước 1-2 ngày tàu chạy với cơ quan kiểm dịch thực vật (Chi cục Kiểm dịch thực vật).

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật;
 2. Contract + Commercial Invoice + Vận đơn + Packing List;
 3. Giấy ủy quyền của chủ hàng (nếu bên đăng ký là người được chủ hàng ủy quyền)
 4. Mẫu của lô hàng cần kiểm dịch.

Bước 3. Nộp hồ sơ hoàn chỉnh để lấy chứng thư:

Hồ sơ bao gồm:

 • Số tiếp nhận có chữ ký của nhân viên giám sát và bộ phận tiếp nhận;
 • Bộ hồ sơ ban đầu nộp để đăng ký;
 • Bản nháp chứng thư đã được khai báo qua mạng;
 • Vận đơn chứa thông tin chính xác nhất và được xác nhận phía chủ hàng;
 • Hóa đơn thương mại + Packing list.

Bộ hồ sơ hoàn chỉnh nộp tại phòng tiếp nhận của cơ quan kiểm dịch thực vật.

Bước 4. Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ cấp chứng thư gốc cho chủ hàng hoặc người được ủy quyền trong vòng 1-2 tiếng. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu chủ hàng hoặc người ủy quyền bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ.

Trên đây là quy trình đăng ký kiểm dịch thực vật cho hàng xuất khẩu. Quy trình xuất khẩu nong sản cũng được coi là dễ dàng nhưng đây là bước không thể thiếu để chứng minh hàng hóa của mình đã được kiểm dịch giúp dễ dàng xuất và nước nhập khẩu cũng có căn cứ để xác định chất lượng hàng hóa.

Rất mong bài viết sẽ giúp ích các bạn trong quá trình xuất khẩu hàng hóa đặc biệt là hàng nông sản!