Các mẫu c/o có ưu đãi và C/O không có ưu đãi

Đăng ngày: 29-11-2019

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) là một tài liệu thương mại quốc tế quan trọng xác nhận rằng hàng hóa trong một lô hàng xuất khẩu hoàn toàn được sản xuất, chế biến tại một quốc gia cụ thể hay không.

Có hai loại C/O chính:

- C/O không ưu đãi: tức là C/O bình thường, nó xác nhận rằng xuất xứ của một sản phẩm cụ thể nào từ một nước nào đó.

- C/O ưu đãi: là C/O cho phép sản phẩm được cắt giảm hoặc miễn thuế sang các nước mở rộng đặc quyền này.

I. Các mẫu C/O ưu đãi:

 • C/O mẫu A (Mẫu C/O ưu đãi dùng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam)

 • C/O mẫu D (các nước trong khối ASEAN)

 • C/O mẫu E (ASEAN - Trung Quốc)
 • C/O form EAV (Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á – Âu)
 • C/O mẫu AK (ASEAN - Hàn Quốc), mẫu KV (Việt Nam - Hàn Quốc)
 • C/O mẫu AJ (ASEAN - Nhật Bản)
 • C/O mẫu VJ (Việt nam - Nhật Bản)
 • C/O mẫu AI (ASEAN - Ấn Độ)
 • C/O mẫu AANZ (ASEAN - Australia - New Zealand)
 • C/O mẫu VC (Việt Nam - Chile)
 • C/O mẫu S (Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia)

II. Các mẫu C/O không ưu đãi.

+ Giấy Chứng nhận xuất xứ C/O Mẫu B

Loại C/O cấp cho hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới trong các trường hợp sau:

+ Nước nhập khẩu không có chế độ ưu đãi GSP

+ Nước nhập khẩu có chế độ GSP nhưng không cho Việt Nam hưởng

+ Nước nhập khẩu có chế độ ưu đãi GSP và cho Việt Nam hưởng ưu đãi từ chế độ này nhưng hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn do chế độ này đặt ra. 

Giấy Chứng nhận xuất xứ Mẫu hàng Dệt đi EU - C/O Mẫu T

Là loại C/O theo quy định của Hiệp định Dệt May giữa Việt Nam và EU.

+ Giấy Chứng nhận xuất xứ Mẫu ICO

Là loại C/O theo quy định của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) chỉ cấp cho mặt hàng cà phê. Loại Mẫu này luôn được cấp kèm với hoặc Mẫu A hoặc Mẫu B.

+ Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu Venezuela

- Là loại C/O không ưu đãi cấp cho một số sản phẩm (tuân theo luật chống bán phá và bồi thường) xuất khẩu sang Venezuela.

Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu Mexico

- Là loại C/O không ưu đãi chỉ cấp riêng cho mặt hàng dệt may, giầy dép của Việt Nam xuất khẩu sang Mexico.

- Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may và giầy dép không phải sử dụng loại Form M này nữa.

+ Và các loại form khác 

Tuỳ theo quy định của nước nhập khẩu hoặc các hiệp định quốc tế.

Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến bài viết !