ĐIỆN CHUYỂN TIỀN LÀ GÌ? QUI TRÌNH ĐIỆN CHUYỂN TIỀN

22-11-2019
Trong kinh doanh ngày nay, thanh toán quốc tế đang ngày trở nên phổ biến. Những phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt đã dần được thay thế bằng những phương thức thanh toán hiện đại hơn, nhanh chóng hơn. Thanh toán điện chuyển tiền là một trong những phương thức rất hữu dụng và phổ biến.

Incoterms®2020 và những thay đổi so với phiên bản Incoterms®2010

21-11-2019
Mới đây, ICC đã ban hành phiên bản Incoterms 2020 sẽ có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2020. Những thay đổi chủa Incoterms luôn luôn là sự quan tâm của các nhà xuất nhập khẩu.

Cách thức mở L/C và luật áp dụng trong L/C

20-11-2019
Thanh toán LC, hay phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến trong thương mại quốc tế. Nó đảm bảo tương đối hài hòa lợi ích và sự an toàn cho cả bên mua và bên bán. Ở bài viết này, tôi sẽ phân tích cụ thể về cách thức mở một L/C và các nguồn luật áp dụng trong L/C.

Cách thức đọc hiểu nội dung một L/C

20-11-2019
Thanh toán bằng L/C là một trong những phương thức thanh toán quốc tế được ưa chuộng nhất hiện nay, tuy nhiên việc sử dụng phương thức thanh toán này khá phức tạp. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ về các nội dung và các khoản mục cần thiết của L/C. Ở bài viết này, tôi sẽ phân tích cụ thể về cách thức đọc hiểu một L/C để bạn tìm hiểu.

Bộ chứng từ cần có trong L/C

20-11-2019
Thanh toán LC, hay phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến trong thương mại quốc tế. Nó đảm bảo tương đối hài hòa lợi ích và sự an toàn cho cả bên mua và bên bán. Vậy bộ chứng từ để làm thanh toán trong L/C gồm những gì? Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé!

NỘI DUNG VÀ QUI TRÌNH THANH TOÁN L/C

20-11-2019
Thanh toán bằng L/C là một trong những phương thức thanh toán quốc tế được ưa chuộng nhất hiện nay, tuy nhiên việc sử dụng phương thức thanh toán này khá phức tạp. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ nội dung L/C và quy trình thanh toán bằng L/C. Ở bài viết này, tôi sẽ phân tích cụ thể về nội dung LC và quy trình thanh toán bằng LC để bạn tìm hiểu.

CÁC ĐIỀU KHOẢN NHÓM C TRONG INCOTERMS 2010

19-11-2019
Incoterms ( International Commercial Terms)quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của bên bán và bên mua trong giao dịch hợp đồng thương mại quốc tế. Trong bài viết này, mình sẽ đi sâu vào phân tích chi tiết các điều khoản nhóm C.

CÁC ĐIỀU KHOẢN NHÓM F TRONG INCOTERMS 2010

19-11-2019
Incoterms ( International Commercial Terms) quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của bên bán và bên mua trong giao dịch hợp đồng thương mại quốc tế. Trong bài viết này, mình sẽ đi sâu vào phân tích chi tiết các điều khoản nhóm F nhé!

SO SÁNH FOB VÀ CIF

19-11-2019
Để hạn chế những bất đồng và thúc đẩy thương mại quốc tế, Phòng thương mại quốc tế (ICC) đã soạn thảo các “Điều kiện thương mại quốc tế (International Commerce Terms - INCOTERMS)”. Trong Incoterms có 2 điều khoản nếu chúng ta không nắm chắc thì sẽ rất dễ gây nhầm lẫn đó là FOB và CIF.

C/O giáp lưng và điều kiện xin cấp C/O giáp lưng

18-11-2019
Trong thực tiễn thương mại cho thấy hàng hóa không chỉ được xuất khẩu trực tiếp tới nước nhập khẩu cuối cùng (nơi tiêu thụ hàng hóa) mà có thể được xuất khẩu qua các nước trung gian. Do đó, bên cạnh C/O trực tiếp còn có thêm C/O giáp lưng (Back to Back C/O).